Skolehager Haugalndet
Hjem
Medskapere
Erfaringer
Hageredskaper

Skolehager Haugalandet

Så - stelle - høste
Kjenne - erfare - lære

Hvor kommer maten fra?

Vi i arbeidsgruppa for skolehager på Haugalandet jobber for at elever på barne og ungdomstrinnene skal ha aktivitet i skolehage som del av planen.

Ser vi til Lørenskog kommune har de funnet en løsning som gir ca 800 elever tilgang til dyrkingsareal av ulike størrelser.

Det er opprettet en stilling som deles mellom 3 personer,
og det er tildelt 1,3 mill.


Lørenskogs kommunes effektmål er:

- barna skal lære hvordan mat blir produsert.
- barna skal utvikle forståelse for økologiske kretsløp og bærekraft.
- Flere fag skal knyttes til praksis i skolehagen.
- Barna skal få bedre helse gjennom aktivitet, sanseopplevelser, sunt kosthold og samhandling.

Les mer om skolehagene i Lørenskog her

Tv Haugaland om skolehager på Haugalandet

Klikk her for å se intervju med Turid og Alf på Tv Haugaland, om skolehager på Haugalandet